Skorsten

Skorsten

For at få røgen gennem systemet er der installeret en sugetræksblæser. Sugetræksblæseren sørger både for at holde undertryk i ovnen og suge røgen ud af anlægget og sende røgen videre ud af skorstenen. På den måde vil der ikke sive røg ind i bygningen, hvis ovnen skulle være utæt.

Røgen sendes fra anlægget og ud i det fri gennem den 63 meter høje skorsten. Da røgen allerede er blevet renset for de farlige stoffer i røggasrensningsanlægget, er det praktisk talt kun CO2 og vanddamp, der kommer ud af skorstenen.

Svendborg Kraftvarme A/S | Bodøvej 15 | 5700 Svendborg | tlf. 62 23 35 75 | ean-nr. 57 98 00 69 40 028 cvr. 33054521
Copyright © 2013 All Rights Resevered.