Direktion

Direktion for Svendborg Kraftvarme A/S

Direktør Kjeld Bussborg Johansen

Telefon 62 23 35 75 / 30 17 53 00

email-bussborg
Svendborg Kraftvarme A/S | Bodøvej 15 | 5700 Svendborg | tlf. 62 23 35 75 | ean-nr. 57 98 00 69 40 028 cvr. 33054521
Copyright © 2013 All Rights Resevered.