Forside

Velkommen til Svendborg Kraftvarme A/S

Svendborg Kraftvarme A/S er en moderne virksomhed, hvor miljø og klima spiller en vigtig rolle.
Anlægget nyttiggør affald og biomasse ved at omdanne energien i brændslet til el og fjernvarme.

Anlægget blev taget i brug i 1999 og kan på årsbasis producere el til ca. 6-8.000 husstande og fjernvarme til ca. 5.000 husstande. Varmen bliver solgt til Svendborg Fjernvarme og udgør på årsbasis 50-60 % af fjernvarmeforbruget i Svendborg.

De 52.000 tons affald og biomasse som Svendborg Kraftvarme modtager til energiudnyttelse bliver primært leveret af:
Svendborg, Langeland, Ærø og Faaborg-Midtfyn kommuner, samt eksterne leverandører uden for kommunerne.

Svendborg Kraftvarme

 

Svendborg Kraftvarme A/S | Bodøvej 15 | 5700 Svendborg | tlf. 62 23 35 75 | ean-nr. 57 98 00 69 40 028 cvr. 33054521
Copyright © 2013 All Rights Resevered.