Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik for Svendborg Kraftvarme A/S

Svendborg Kraftvarme A/S vil være kendt for en åben dialog med sine interesserenter og kunder. Derfor skal kommunikationen være både klar, rettidig og troværdig. 

Kommunikationen skal målrettes modtageren. Det indebærer, at indholdet af det konkrete budskab skal formes, så det passer til kunder, aktionærer, leverandører, myndigheder, medier, brancheforeninger eller medarbejdere.

Svendborg Kraftvarme A/S vil gøre brug af forskellige medier, når der skal kommunikeres. De primære kommunikationskanaler er den personlige kontakt, breve (herunder også mail) og hjemmesiden. Det konkrete budskab afgør, hvilket medie, der skal gøres brug af.

Hjemmesiden indeholder blandt andet bestyrelsens vedtægter, forretningsorden, dagsordener, protokoller og årsrapporter. Hvis dagsordener og protokoller indeholder fortrolig information om Svendborg Kraftvarme A/S eller særlige personfølsomme oplysninger, bliver disse informationer ikke offentliggjort. Bestyrelsen vurderer på hvert møde, om der er punkter, der ikke skal offentliggøres.

Medarbejderne på Svendborg Kraftvarme A/S bliver informeret på personale- og driftsmøder eller pr. mail.

Kommunikationspolitikken for Svendborg Kraftvarme A/S evalueres mindst en gang om året.

 

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 27. september 2010


______________  ______________  ______________
Flemming Madsen  Mogens Stampe  Birger Jensen

 

Svendborg Kraftvarme A/S | Bodøvej 15 | 5700 Svendborg | tlf. 62 23 35 75 | ean-nr. 57 98 00 69 40 028 cvr. 33054521
Copyright © 2013 All Rights Resevered.